Roland Jonsson (MP)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare i ekonomiutskottet 2019-2022
  • Vice ordförande i styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB från 1 januari 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023