Ulla-Karin Johansson (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare i ekonomiutskottet 2019-2022
  • Ledamot i rådet för idéburna organisationer 2019-2022
  • Ersättare för ombud i Härryda Energi AB 1 maj 2020-2022