Bengt Johansson (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ordförande i styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB från 1 januari 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ledamot i styrelse för Gryaab från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Kommunens ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund 2019-2022
  • Ledamot i styrelsen för Svenskt Vatten 2019-2022
  • Ledamot i vattenråd för Mölndalsåns avrinningsområde 2019-2022