Anders Johansson (-)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 2020-2023