Sven Johanson (M)

  • Kommunens ombud i Lygnerns vattenråd 2019-2022
  • Ledamot i vattenråd för Lygnerns avrinningsområde 2019-2022
  • Kommunens representant i Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2019-2022
  • Kommunens observatör i styrelsen för Rävlanda vägförening 2019-2022
  • Ersättare för kommunens gode män vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2019-2022

Kontakt

Sven Johanson
0301-444 36