Mikael Johannison (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott) 21 oktober 2021-31 december 2022
  • Ordförande i styrelsen för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ordförande i styrelsen för Härryda Energi Elhandel AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023