Rolf Jigfelt (KD)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i valnämnden 2019-2022
  • 1.e vice ordförande i miljö- och bygglovsnämnden 12 maj 2021 - 2022