Mustafa Jamil (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022
  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2020-14 oktober 2022