Hans Jakobsson (C)

  • Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ledamot i styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB från 1 januari 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023