Erik Holm (SD)

  • Ledamot i valnämnden 12 november 2020 - 2022
  • Ledamot i styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB från 16 september 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023