Bengt Hellgren (SD)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 10 december 2020 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022