Martin Helgegren (C)

  • Ersättare för kommunens representant i Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2019-2022
  • Ledamot i styrelse för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023