Anders Halldén (L)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare i ekonomiutskottet 2019-2022
  • Ordförande i tillfällig beredning för demokratifrågor 12 november 2020 - 31 december 2021
  • Ledamot i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ordförande i styrelsen för Förbo AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
  • Gruppledare för liberalerna i Härryda kommun