Siw Hallbert (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • 2:e vice ordförande i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i myndighetsutskottet 2019-2022
  • Ledamot i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022
  • Ledamot i pensionärsrådet 2019-2022
  • Ledamot i ungdomsrådet 2019-2022
  • Ersättare i Tolkförmedling Väst AB 1 maj 2020-2022