Gunnar Häggström (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ordförande i valberedningen 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Kommunens ombud i Härryda Energi AB 2019-2022
  • Kommunens ombud i Förbo AB 2019-2022