Lena Gustavsson (S)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 19 maj 2022 - 14 oktober 2022
  • God man vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2019-2022

Kontakt

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@politiker.harryda.se