Thomas Gustafsson (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling fr o m 15 oktober 2020-2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 16 juni 2022-2022
  • God man vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor 2019-2022
  • Ledamot i styrelsen för Förbo AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023