Elin Germgård (C)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022