Åsa Garberg (V)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 19 september 2019 - 14 oktober 2022