Lyssna

Lars Magnus Frisk (L)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022
  • Ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022
  • Ersättare för kommunens ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund 2019-2022