Lena Fredriksson (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 17 september 2020 - 14 oktober 2022
  • 2:e vice ordförande i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i styrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019-2022