Lyssna

Lena Fredriksson (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • 2:e vice ordförande i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i styrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019-2022

Kontakt

Lena Fredriksson
0733-62 38 33
lena.fredriksson@politiker.harryda.se