Mats Eskilson (M)

  • Revisor för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
  • Revisor i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019-2022
  • Lekmannarevisor för Härryda Vatten och Avlopp AB till ordinarie bolagsstämma 2023