Håkan Eriksson (KD)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare i ekonomiutskottet 2019-2022
  • Ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022
  • Ordförande i rådet för idéburna organisationer 21 oktober 2021-2022
  • Borgerlig vigselförrättare 2019-2022.