Birgitta Eriksson (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Revisor för samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM) för perioden 1 april 2019 och till och med 31 mars 2023

Kontakt

Birgitta Eriksson
0702-48 56 64