Lina Eiserman Ålund (MP)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022