David Dinsdale (L)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ledamot i ekonomiutskottet 2019-2022
  • Ersättare för kommunens ombud i Förbo AB 2019-2022
  • Ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott) 21 oktober 2021-31 december 2022
  • Ersättare för kommunens ombud i Härryda Energi AB 2019-2022
  • Ersättare för kommunens ombud i Kommuninvest ekonomisk förening 2019-2022
  • Ersättare i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige 1 december 2018 - 30 november 2022
  • Kommunens representant i LAG (Local Action Group) Göteborgs Insjörike 5 mars 2020 - 2022