Ulf Dermark (KP)

  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022
  • Ledamot i tillfällig beredning för demokratifrågor 12 november 2020 - 31 december 2021