Ulf Dermark (KP)

  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022