Leif-Ove Bohlin (KD)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Revisor för perioden 18 maj 2020-31 december 2022
  • Ersättare för lekmannarevisorer för Landvetter Södra Utveckling AB till ordinarie bolagsstämma 2023