Birgitta Berntsson (S)

  • Ledamot i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Vice ordförande i myndighetsutskottet 2019-2022
  • Ersättare i gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Mölndal, Partille och Kungsbacka kommuner 2019-2022
  • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 2020-2023