Kontakt
Lyssna

Varinder Bajwa (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare för kommunens gode män vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2019-2022
  • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 2016-2019