Varinder Bajwa (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige från och med den 24 juli 2019 och till och med den 14 oktober 2022
  • Ersättare för kommunens gode män vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2019-2022
  • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 2020-2023