Inger Axelsson (KD)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Tillfällig ersättare i myndighetsutskottet
  • Ledamot i rådet för tillgänglighet och delaktighet 2019-2022
  • Ledamot i ungdomsrådet 21 oktober 2021-2022