Peter Arvidsson (SD)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 10 december 2020 - 2022
  • Ledamot i tillfällig beredning för demokratifrågor 12 november 2020 - 31 december 2021
  • Ersättare i Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse 2019-2022
  •  Ersättare i Göteborgsregionens (GR) delregionala kollektivtrafikråd 2019-2022
  • Ordförande Sverigedemokraterna Härryda
  • Gruppledare Sverigedemokraterna Härryda