Kristin Arplöw (S)

  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 23 april 2020-2022
  • Ledamot i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige 1 december 2018 - 30 november 2022