Anita Anger (L)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • 1:e vice ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2020-2022
  • Ledamot i valberedningen 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i välfärdsnämnden 9 december 2021-2022
  • Ledamot i myndighetsutskottet 2019-2022
  • Ledamot i ungdomsrådet 2019-2022
  • Borgerlig vigselförrättare 2019-2022