Jonas Andersson (S)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 19 maj 2022 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i myndighetsutskottet 1 maj 2020-2022