Ahmad Ahmadi Daghdar (MP)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i valberedningen 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022