Kontakt
Lyssna

Politiker i Härryda kommun A-Ö

Alla som har ett politiskt uppdrag i Härryda kommun finns presenterade A-Ö i menyn.

Notera att sidorna kommer att uppdateras löpande under hösten 2018 och i början av 2019 med anledning av förrättande av val till styrelser, nämnder, bolag med mera för mandatperioden 2019-2022.

Kontakt

Pernilla Wallerstedt, kommunkansliet
031-724 63 11
pernilla.wallerstedt@harryda.se