Kommunalråd

Härryda kommun har tre politiker på heltid. De har sitt kontor i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Per Vorberg, kommunalråd (M) Foto Anna Sigvardsson

Per Vorberg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Patrik Linde, kommunalråd (S)

Patrik Linde (S) är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Maria Kornevik Jakobsson, kommunalråd (C)

Maria Kornevik Jakobsson (C) är välfärdsnämndens ordförande.