Kontakt
Lyssna

Brottsförebyggande råd

Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Härryda kommun och företrädare för polismyndigheten samt företag och organisationer med intresse i brottspreventiva frågor.

Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.

Ledamöter:

Per Vorberg (M), ordförande
Patrik Linde (S), vice ordförande

Representanter från polismyndigheten
Representant från Securitas

Förvaltningens representanter:

Peter Lönn, kommundirektör
Per- Arne Larsson, säkerhetschef och sektorschef för teknik och förvaltningsstöd
Olof Olsson, sektorschef för utbildning och kultur
Lena Lager, sektorschef för socialtjänst
Håkan Jacobsson, sektorschef för samhällsbyggnad
Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare - sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Rådets ledamöter för mandatperioden 2015-2018.