Nämnden för överförmyndare i samverkan

Nämnden för överförmyndare i samverkans uppgift är att förhindra att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska drabbas av rättsförluster.

Nämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar att de utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. Nämnden beslutar även om arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare/förmyndare samt till särskilt förordnade förmyndare och medförmyndare.

Observera att föräldrar som är förmyndare för sina barn står under nämndens tillsyn, oavsett om barnet har egna tillgångar eller inte.

Överförmyndare i samverkan

Härryda, Mölndal, Kungsbacka och Partille har en gemensam nämnd. Nämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden. Länsstyrelsen är nämndens tillsynsmyndighet och gör därför inspektioner med jämna mellanrum. Öckerö ingår inte i den gemensamma nämnden, utan har en egen överförmyndare.

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare varav Härryda kommun har en ledamot och en ersättare.

Ledamot
Claes Anger (L)

Ersättare
Birgitta Berntsson (S)

Kontakt

Välkommen att kontakta det gemensamma kontoret i Mölndal:
Information på Mölndals stads webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanträden 2022

 • 25 januari
 • 17 februari
 • 22 mars
 • 21 april
 • 17 maj
 • 21 juni
 • 29 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december