Miljö- och bygglovsnämnd

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens verksamhet.

Miljö- och bygglovsnämndens sammanträde är inte offentliga.

Har du ett ärende som ska upp för behandling och vill framföra din synpunkt? Lämna synpunkten till bygglovsenheten eller till miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll publiceras här ca två veckor efter justering. Vill du ta del av handlingar som protokollet hänvisar till så är du välkommen att kontakta oss.

Miljö- och bygglovsnämnden består av sju ledamöter samt tre ersättare 2019-2022.

Ledamöter:

Grim Pedersen (M), ordförande
Rolf Jigfelt (KD) 1.e vice ordförande
Lena Fredriksson (S), 2:e vice ordförande
Peter Herrmann (L)
Hans Jakobsson (C)
Birgitta Olsson (MP)
Anders Johansson (-)

Ersättare:

Hans Larsson (M)
Martin Tengfjord (SP)
Mats Werner (S)

Miljö- och bygglovsnämnden har ett beredande möte före varje sammanträde. På mötet deltar nämndens ordförande och vice ordförande tillsammans med plan- och bygglovschef, bygglovssamordnare, miljöchef, nämndsekreterare samt eventuell berörd handläggare.

Kontakt

Magdalena Lindberg, kommunsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 kontaktcenter
miljo.halso@harryda.se
Bygglov
031-724 61 00 kontaktcenter
bygglov@harryda.se

Härryda kommun
Miljö- och bygglovsnämnden
435 80 Mölnlycke

GDPR Dataskyddsombud

Johan Bergström
dataskyddsombud
031- 335 52 53
e-post till dataskyddsombud