Kontakt
Lyssna

Miljö- och bygglovsnämnd

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens verksamhet.

Miljö- och bygglovsnämndens sammanträde är inte offentliga.

Har du ett ärende som ska upp för behandling och vill framföra din synpunkt? Lämna synpunkten till bygglovsenheten eller till miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll publiceras här ca en vecka efter sammanträdet. Vill du ta del av handlingar som protokollet hänvisar till så är du välkommen att kontakta oss.


Sammanträdesdatum 2019

Protokoll 2019

23 januari

ProtokollPDF

20 februari

ProtokollPDF

20 mars

ProtokollPDF

7 maj

ProtokollPDF

12 juni

ProtokollPDF

11 juli

ProtokollPDF

20 augusti

ProtokollPDF

25 september

ProtokollPDF

5 november

Protokoll

11 december

Protokoll


Sammanträdesdatum 2018

Protokoll 2018

24 januari

ProtokollPDF

21 februari

ProtokollPDF

21 mars

ProtokollPDF

9 maj

ProtokollPDF

13 juni

Protokoll §§ 69-70PDF

Protokoll §§ 71-87PDF

22 augusti

Protokoll PDF

26 september

Protokoll §103PDF
Protokoll §§ 101-115PDF

7 november

Protokoll PDF

12 december

Protokoll PDF


Miljö- och bygglovsnämnden består av sju ledamöter samt tre ersättare 2019-2022.

Ledamöter:

Grim Pedersen (M), ordförande
Madeleine Söderlund (KD) 1.e vice ordförande
Lena Fredriksson (S), 2:e vice ordförande
Peter Herrmann (L)
Hans Jakobsson (C)
Birgitta Olsson (MP)
Anders Johansson (SD)

Ersättare:

Hans Larsson (M)
Kent Samuelsson (SP)
Mats Werner (S)

Miljö- och bygglovsnämnden har ett beredande möte före varje sammanträde. På mötet deltar nämndens ordförande och vice ordförande tillsammans med plan- och bygglovschef, bygglovssamordnare, miljöchef, nämndsekreterare samt eventuell berörd handläggare.

Kontakt

Magdalena Lindberg, kommunsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se
Bygglov
031-724 62 00 (växel)
bygglov@harryda.se

Härryda kommun
Miljö- och bygglovsnämnden
435 80 Mölnlycke

GDPR Dataskyddsombud

Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud
031-335 52 53e-post till dataskyddsombud