Kontakt
Lyssna

Miljö- och bygglovsnämnd

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens verksamhet.

Miljö- och bygglovsnämndens sammanträde är inte offentliga.

Har du ett ärende som ska upp för behandling och vill framföra din synpunkt? Lämna synpunkten till bygglovsenheten eller till miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll publiceras här ca en vecka efter sammanträdet. Vill du ta del av handlingar som protokollet hänvisar till så är du välkommen att kontakta oss.

Protokoll miljö- och bygglovsnämnden 2018

Sammanträdesdatum

Protokoll

24 januari

ProtokollPDF

21 februari

ProtokollPDF

21 mars

ProtokollPDF

9 maj

ProtokollPDF

13 juni

Protokoll §§ 69-70PDF

Protokoll §§ 71-87PDF

22 augusti

Protokoll PDF

26 september

Protokoll §103PDF
Protokoll §§ 101-115PDF

7 november

Protokoll PDF

12 december


Protokoll miljö- och bygglovsnämnden 2017

Sammanträdesdatum

Protokoll

27 september

ProtokollPDF

25 oktober

ProtokollPDF

6 december

ProtokollPDF

Miljö- och bygglovsnämnden består av sju ledamöter samt tre ersättare 2015-2018.

Ledamöter:

Mattias Johansson (M), ordförande
Lena Fredriksson (S), vice ordförande
Grim Pedersen (M)
Peter Herrmann (L)
Hans Jakobsson (C)
Mikael Hallén (S)
Ida Rosengren (MP)

Ersättare:

Hans Larsson (M)
Madeleine Söderlund (KD)
Joakim Bernhardsson (S)

Miljö- och bygglovsnämnden har ett beredande möte före varje sammanträde. På mötet deltar nämndens ordförande och vice ordförande tillsammans med plan- och bygglovschef, bygglovssamordnare, miljöchef, nämndsekreterare samt eventuell berörd handläggare.

Kontakt

Nejat Mousa, nämndsekreterare
031-724 87 60
nejat.mousa@harryda.se

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se

Bygglov
031-724 62 00 (växel)
bygglov@harryda.se

Härryda kommun
Miljö- och bygglovsnämnden
435 80 Mölnlycke