Kommunstyrelsens sammanträden 2022

Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti, § 288 att fastställa följande sammanträdesdagar för år 2022,

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 10 mars
 • 24 mars
 • 7 april
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 15 juni
 • 1 september
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 14 december