Protokoll och handlingar 7 oktober 2021

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2021.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunstyrelsens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, matilda.johansson@harryda.se

Protokoll §§ 340-345 Pdf, 928.9 kB.
Protokoll § 346 Pdf, 290.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Inledning samt mål och styrdokument för arbetet med näringslivsfrågor
  - Näringslivsstrategiska programmet Pdf, 275.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  - Näringslivspolicyn Pdf, 637.5 kB, öppnas i nytt fönster.
  Peter Lönn, Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson.
 3. Struktur och organisering
  Förvaltningens organisering av arbetet
  Peter Lönn, Birgitta Flärdh
  Näringslivsenhetens uppdrag och verksamhet
  Fredrik Olsson, Helena Alterby Nordström
 4. Förvaltningens arbete med näringslivsfrågorna
  Handlingsplan 2021 Pdf, 427.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  Handlingsplanen i korthet
  Birgitta Flärdh, Fredrik Olsson

  Sektorernas arbete,
  Sektor Samhällsbyggnad - Anders Ohlsson
  Sektor Socialtjänst - Lena Lager
  Sektor Utbildning, kultur, fritid - Päivi Malmsten
  Sektor Teknik och förvaltningsstöd - Per-Arne Larsson
  Stödfunktion Ekonomi och upphandling - Bo Ekström
  Stödfunktion Utvecklingsfunktionen - Birgitta Flärdh
  Servicegarantier till företag - Birgitta Flärdh, Fredrik Olsson
 5. Resultat och verktyg för uppföljning
  Rapport Svenskt Näringsliv Företagsklimat 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
  Svenskt Näringslivs ranking
  Fredrik Olsson
  Skillnaderna mellan olika undersökningar
  Erik Granberg, Enkätfabriken
  Resultaten i SKR Insikt
  Thomas Hammarlund, Ulrika von Pfaler, Grim Pedersen
 6. Avslut och summering
  Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson
 7. Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor

 


Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59 matilda.johansson@harryda.se

Beslutsunderlag

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se