Protokoll och handlingar 10 juni 2021

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2021.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunstyrelsens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, matilda.johansson@harryda.se

Protokoll §§ 256-257 Pdf, 338.3 kB.
Protokoll §§ 246-255 Pdf, 714.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Inledning om kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 204.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Härryda Energi AB och Härryda Energi Elhandel AB - uppsiktsplikt
 4. Landvetter Södra Utveckling AB - uppsiktsplikt
 5. Förbo AB - uppsiktsplikt
 6. Härryda vatten och avfall AB - uppsiktsplikt
 7. Miljö- och bygglovsnämnden - uppsiktsplikt
 8. Valnämnden - uppsiktsplikt
 9. Välfärdsnämnden - uppsiktsplikt
 10. Återremitterat ärende: Antagande av entreprenör för vinterväghållning i Härryda kommun
  SEKRETESS
 11. Antagande av leverantör av bostad med särskild service, gruppbostaden Östra backa
  SEKRETESS

 


Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59 matilda.johansson@harryda.se

Beslutsunderlag

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se