Ärenden på nästa sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.
Ärendelistan publiceras här cirka en vecka före sammanträdet.

Kommunstyrelsen sammanträder torsdagen den 21 oktober 2021.

Ärendelista Pdf, 160.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om succesiv kalkylering för exploatering Landvetter södra
  Lars Henriksson, Peter Lönn, Elisabeth Jansson Forsberg och Maria Ådahl
 3. Information om brottsstatistik och kostnader för skadegörelse inom ramen för pågående uppdrag (VEP2021) om att öka tryggheten för medborgarna
  Per-Arne Larsson
 4. Information om detaljplan Dansered 1:64, Airport city
  Fortesa Bytyqi och Anna Wallin
 5. Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen)
  Anders Ohlsson, Ria Oktavia Andersson, Maja Andersson, Tayman Mahshid, Fredrik Wejrot och Irmana Cukur
 6. Taxor för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom miljö- och hälsoskydd Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546 Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64 Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 Airport City, Del 3, Logistik Pdf, 24 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Exploateringsavtal för detaljplan för fastigheten Härryda Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i Säteriet, Härryda kommun Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndigheten (KLM) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att konstnärlig utsmyckning ska hanteras, finansieras och följas upp av kommunstyrelsen Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Partistöd 2022 Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsbokslut för 2021 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2021 Pdf, 689.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Bidrag till Härryda kommuns kultur och idrottsförening Pdf, 281.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Begäran om startbesked för renovering av mur, Råda Säteri Pdf, 443.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Planbesked för Fäxhult 1:33 Pdf, 12.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Föravtal inför planarbete för Slamby 1:27 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Lokal trafikföreskrift om parkering på Björkelidsvägen Pdf, 732.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Björkelidsvägen Pdf, 379.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Inrättande av kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan, antagande av bestämmelser samt val av ledamöter Pdf, 374.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra Pdf, 492.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Remiss om Handlingsprogram 2020-2023 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun Pdf, 825.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Svar på medborgarförslag gällande Gång/cykelbana till Benareby/Bolåsa Värdshus Pdf, 307.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen Pdf, 243.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Delgivning av protokoll från råd 2021 Pdf, 878.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Delgivningar 2021 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.
 31. Redovisning av inkomna planbesked 2021
 32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 Pdf, 273.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 Pdf, 149.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 Pdf, 135.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021 Pdf, 135.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 37. Tilldelning av entreprenör avseende byggnation av Viola Gråstens plats, Mölnlycke fabriker inom plan, deletapp 2 SEKRETESS


Prenumerera

När sidan uppdateras får du automatiskt ett e-postmeddelande.
Anmäl dig med din e-postadress och ett kryss i rutan.

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59 matilda.johansson@harryda.se

Beslutsunderlag

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se