Kontakt
Lyssna


Tack för din nominering!

Rådet för funktionshinderfrågor hanterar nomineringarna och föreslår vinnare för kommunstyrelsen.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges möte i juni.