Kontakt
Lyssna

Ungdomsråd

Ungdomsrådet är ett referensorgan för överläggningar, samråd och utbyte av ömsesidig information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet.

Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i kommunen ska få större möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt att öka intresset för demokrati och politik.