Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Rådet för tillgänglighet och delaktighet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de lokala organisationer som verkar för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Rådets ledamöter för perioden 2019-2022:

Utsedda av kommunstyrelsen
Ronny Sjöberg (C), ordförande
Karin Wickman (M)
Oskar Sköld (S)
Inger Axelsson (KD)
Ros-Marie Sädås (MP)

Företrädare för organisationerna

 • Handikappades Riksförbund (DHR) Mölndal-/Härrydaavdelningen: Elisabet Hörle
 • Demensföreningen Mölndal-Härryda (RDR):
  Birgitta Garnemark och Eva Sördal
 • Astma och allergiföreningen (AFF) Mölndal/Härryda:
  Katarina Lindström
 • Autism och Aspergerförening (AAF):
  Katarina Kasperson
 • Utvecklingsstörning (FUB):
  Göran Fohlin
 • Synskadades riksförbund (SRF) Mölndal-Härryda-Partille:
  Jenny Bramstång och Åsa Gunnarsdotter
 • Riksförbundet Hjärtlung Mölndal, Härryda, Partille:
  Kjell Jansson

Kontakt

Emelie Ivarson
sekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information