Kontakt
Lyssna

Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna organisationer i kommunen. På de två öppna mötena som anordnas varje år är representanter från alla idéburna organisationer i kommunen välkomna.

Välkommen på rådets öppna möte 23/10

Alla idéburna organisationer och föreningar i Härryda kommun är varmt välkomna att delta på rådets öppna möte. Nedan kan du läsa om några av de saker som rådet vill prata med din förening om.

Kommunstyrelsen
Rådet är ett referensorgan i frågor som berör idéburna organisationer inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Patrik Linde (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, informerar om kommunstyrelsens koppling till föreningslivet.

Agenda 2030
Härryda arbetar för att bli en mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun. Det görs utifrån FN:s globala mål i Agenda 2030. Amanda Östman, utvecklingsledare Hållbarhet informerar om Strategisk plan för Agenda 2030 2.0.

Kultur- och fritidsverksamheten
Karin Beckman, ny verksamhetschef för kultur och fritid presenterar sig och verksamheten.

Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet
På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen gjort en översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet. Marie Westergård, enhetschef för fritid, och Mats Rosendahl, planeringsledare fritid, presenterar det nya förslaget. Föreningar i kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, handlingar till ärendet finns i högerspalten.

Vi träffas onsdagen den 23 oktober kl. 18-20
Lokal: Rävlandaskolan, Sätilavägen 2, Rävlanda

Rådet bjuder på fika!

Anmäl dig till rådets sekreterare:
anna.svensen.burgman@harryda.se

Välkommen!

Utsedda av kommunstyrelsen för perioden 2019-2022
Patrik Nordgren (KD), ordförande
Sven Karlsson (M)
Ulla-Karin Johansson (S)
Martin Tengfjord (SP)
Joakim Bernhardsson (S)

Företrädare för organisationerna för perioden 2019-2020
Jan Linde, IOGT-NTO, vice ordförande
Börje Johansson, Landvetter Biodlarförening
Bert Arleros, Västra Nedsjöns Fiskevårdsområde
Lisa Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Hans Hammarström, Wendelsbergs folkhögskola
Bengt Kvarnström, OK Landehof
Stefan Grönberg, IFK Hindås
Anders Fors, Hindås Hoppbackar m.fl
Anders Pellmyr, Härryda Hemslöjdsförening
Lennart Palm, Härryda, Civilförsvarförbund
Mette Waldrop, Hindås kommunalförening m.fl
Birgitta Garnemark, Röda korset
Ing-Britt Lindblad, Mölnlycke Scoutkår (NSF)
Martin Nordgren, RHCK Cykelklubb

Kontakt

Anna Svensén Burgman
sekreterare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se

Relaterad information

Möten 2019

12 mars
11 april
10 september
3 december

Öppna möten 2019

21 maj
23 oktober

Instruktioner för rådetPDF

Öppet möte med RFIO 23 okt

Handlingar till öppet möte med RFIO 2019-10-23

Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdetPDF