Lyssna

Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna organisationer i kommunen. På de två öppna mötena som anordnas varje år är representanter från alla idéburna organisationer i kommunen välkomna.

Välkommen till öppet möte med
Rådet för idéburna organisationer

Alla idéburna organisationer och föreningar i Härryda kommun är varmt välkomna att delta på rådets öppna möte. Nedan kan du läsa om några av de saker som rådet vill prata med din förening om.

Verksamhetschef kultur och fritid
Sanna Eskilsson Juhlin, ny verksamhetschef för kultur och fritid i Härryda kommun, presenterar sig själv och verksamheten.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
Föreningsarkivet är en ideell förening som hjälper föreningar att arkivera för framtida forskning. Jonas Andersson och Lina Hellqvist informerar om sitt uppdrag att samla in, ordna och bevara arkivhandlingar från föreningar och organisationer.

Framtidens stöd till ideell verksamhet
I början av året bjöd kommunen in ideellt engagerade invånare till en workshop om framtidens stöd till ideell verksamhet. Föreningsservice informerar om aktuell status för översynen av föreningsstödet.

Föreläsning om civilsamhället
Vad kännetecknar civilsamhället? Jan Linde, vice ordförande i rådet för idéburna organisationer, ger oss nygammal forskningsfakta om det civila samhället.

Val av ledamöter till rådet
Vill du eller någon annan i din förening bli ledamot i rådet för idéburna organisationer? Som ledamot i rådet får du som föreningsrepresentant möjlighet att få information om och påverka kommunen i frågor som rör föreningslivet. Maila rådets sekreterare om du är intresserad av att bli invald i rådet för idéburna organisationer.

Vi träffas tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 18.00–20.00 i Hulebäcksgymnasiets matsal i Mölnlycke. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har därför ett begränsat antal platser.

Anmäl dig till rådets sekreterare: anna.svensen.burgman@harryda.se

Utsedda av kommunstyrelsen för perioden 2019-2022
Patrik Nordgren (KD), ordförande
Sven Karlsson (M)
Ulla-Karin Johansson (S)
Lennart Winqvist (SP)
Joakim Bernhardsson (S)

Företrädare för organisationerna för perioden 2019-2020
Jan Linde, IOGT-NTO, vice ordförande
Börje Johansson, Landvetter Biodlarförening
Bert Arleros, Västra Nedsjöns Fiskevårdsområde
Lisa Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Hans Hammarström, Wendelsbergs folkhögskola
Bengt Kvarnström, OK Landehof
Stefan Grönberg, IFK Hindås
Anders Fors, Hindås Hoppbackar m.fl
Anders Pellmyr, Härryda Hemslöjdsförening
Lennart Palm, Härryda Civilförsvarförbund
Mette Waldrop, Hindås kommunalförening m.fl
Birgitta Garnemark, Röda korset
Ing-Britt Lindblad, Mölnlycke Scoutkår (NSF)
Martin Nordgren, RHCK Cykelklubb

Kontakt

Anna Svensén Burgman
sekreterare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se

Relaterad information

Möten 2020

28 januari
7 maj - inställt
10 juni - extrainsatt möte
3 september
2 december

Öppna möten 2020

30 mars - inställt
20 oktober

Instruktioner för rådetPDF