Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna organisationer i kommunen. På de två öppna mötena som anordnas varje år är representanter från alla idéburna organisationer i kommunen välkomna.

Ledamöter i rådet för idéburna organisationer

Utsedda av kommunstyrelsen för perioden 2019-2022
Håkan Eriksson (KD), ordförande
Sven Karlsson (M)
Ulla-Karin Johansson (S)
Lennart Winqvist (SP)
Joakim Bernhardsson (S)

Företrädare för organisationerna för perioden 2021-2022
Jan Linde, IOGT-NTO, vice ordförande
Bert Arleros, Västra Nedsjöns Fiskevårdsområde
Lisa Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Hans Hammarström, Wendelsbergs folkhögskola
Bengt Kvarnström, OK Landehof
Mette Waldrop, Hindås kommunalförening m.fl
Birgitta Garnemark, Röda korset
Ing-Britt Lindblad, Mölnlycke Scoutkår (NSF)
Tina Kjärrman, Friluftsfrämjandet LA Mölnlycke
Katarina Kasperson, Autism- och aspergerföreningen i Göteborg
Britten Sollinger, SPF Vintergäcken
Tord Gustavsson, SPF Björken
Maria Onelius, Zenitkören
Leonie Ekengren, Mölnlycke IF
Lena Holmberg, Sjövalla Frisksportklubb
Katarina Nordling, Rävlanda Samhällsförening

Kontakt

Relaterad information


Möten 2022

8 juni
21 september
7 december

Öppna möten 2022

19 april
17 oktober