Lyssna

Vinnare av bemötande och tillgänglighetspris

Vinnare 2020:
Hampus Jaksch, fritidsledare

Motivering:
Hampus Jaksch är en fritisldedare som brinner för sitt uppdrag. Med stort engagemang, kärlek och omsorg närmar han sig de elever som behöver mest stöd och hjälp i både skolan och på fritidshemmet. Genom att fokusera på möjligheter och inte problem har Hampus hjälpt hemmasittande elever attt hitta tillbaka till skolan och finna glädjen i sin skolgång och utbildning. Hampus Jaksch arbetar som fritidsledare på Landvetterskolan och Härryda kommun är stolt övera att ha honom som en medarbetare i i kommunens verksamhet.

På grund av coronapandemin delas priset ut senare, preliminärt på nationaldagsfirandet, den 6 juni 2021.

Vinnare 2019:

Lisbeth Strömblad, pensionerad lärare

Motivering:
Det är värt att uppmärksamma en person som, med stort engagemang och ett bra bemötande, arbetat med elever på gymnasiesärskolan. Hon arbetar, trots pensionering, fortfarande kvar på timmar.

Vinnare 2018:

Sven-Erik Svensson, medmänniska och ledsagare


Motivering:
Sven-Erik Svensson tilldelas priset för sitt långvariga, frivilliga och personliga engagemang som stöttande medmänniska för olika grupper av människor i alla åldrar. Som ledsagare till en person med alzheimersjukdom gör Sven livet lite lättare för hen och hens familj. Det ger livet med en svår funktionsnedsättning en tacksam guldkant.


Vinnare 2017:
Anna Ast och Fredrik Jacobsson (D-gruppen) på Djupedalsskolan i Mölnlycke


Motivering:
För sitt viktiga arbete att få eleverna inkluderade, få de att känna sig som en i gruppen och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förmågor. Eleverna får stöd och hjälp och i den mån det går återvända till sina ursprungsklasser. Ett gott bemötande är särskilt viktigt för dessa elever.


Vinnare 2016:
Victor Aitman, Torgil Persson och Agneta Ljungmark - it-coachers.


Motivering:
I sin roll som it-coachers får personer över 65 år och personer med funktionsnedsättning hjälp med dagens informationsteknologi. Detta sker på it-caféer och kurser, men det väsentliga är att man även erbjuder hjälp och undervisning hemma hos "eleverna" som får ökad kunskap om it i sin vardag och därmed ökad delaktighet i samhället.


Vinnare 2015:
Per Svensson - tränare i Landvetter Judoklubb.


Motivering:
Per Svensson har under drygt tio år gjort judosporten tillgänglig för barn och ungdomar med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Hans träning gör det möjligt för dem att delta i kommunens föreningsverksamhet på lika villkor vilket främjar både självkänsla och samhörighet.


Vinnare 2014:
Gunilla Sudow - socialbibliotekarie på Mölnlycke bibliotek.


Motivering:
Gunilla Sudow har under lång tid i Härryda kommun bedrivit ett framgångsrikt arbete med att sprida material kring alternativ kommunikation. Exempelvis lättläst litteratur och informativa hjälpmedel via dator, ljud och symbolskrift. Hon har också initierat lättläst på kommunens webbplats och anordnat IKT-mässor som fått stort genomslag. Sammanfattningsvis anser vi att Gunilla Sudow har ökat tillgängligheten och öppnat nya världar för många som annars skulle stått utanför.  

Kontakt

Dragana Mrdja
administratör
031-724 83 64 dragana.mrdja@harryda.se

Ronny Sjöberg, ordförande i rådet för funktionshinderfrågor:
ronny.sjoberg@politiker.harryda.se